Velkommen til Kroghs Flaskegenbrug

- det miljørigtige valg

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S står overfor en milepæl, hvor det er usikkert, om hvorvidt vi og hele flaskegenbrugsbranchen kan overleve på grund af den nedsatte emballageafgift - men i kan gøre en forskel.

 

Ved at aflevere jeres glasaffald til Kroghs Flaskegenbrug A/S, er i med til at sikre at genbrugssystemet, som vi kender det i dag, bliver bevaret og at alt glasemballagen behandles og genbruges på den mest miljørigtige måde.

 

Hvis genbrugssystemet ikke bliver videreført, vil alt glas ende som skår, hvilket vil være en katastrofe for miljøet og for Danmark. Glasværkerne kan ikke modtage flere skår end de gør i dag, hvilket vil medføre at store mængder glas vil ende på deponi.

 

Derfor er det vigtigt for miljøet, og for hele affaldssituationen i Danmark, at kommuner, erhverv samt private støtter op om flaskegenbrugssystemet, så vi kan minimere glasaffaldet og genbruge mest muligt.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S er jeres garanti for, at al glasemballage sorteres og genbruges på den mest miljørigtige måde. Der bruges kun 15 % energi ved at genbruge hele flasker i stedet for at omsmelte skårene til nye flasker.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S er Danmarks førende miljøvirksomhed indenfor indsamling, sortering, skylning og salg af genbrugsflasker.

 

Vi indsamler, sortere og skyller brugte vin- og spiritusflasker, til stor gavn for miljøet.

 

Vi modtager hvert år over 45.000 tons glasemballage fra kommuner, genbrugspladser, detailhandlen samt private indsamlere.

 

Alt glasset bliver sorteret på vores meget moderne og elektroniske sorteringsanlæg, hvor de genanvendelige flasker sorteres fra efter form og farve.

 

Flaskerne bliver herefter skyllet på vores skylleri, og er herefter klar til genpåfyldning af vin på tapperierne. De resterende glasmængder/skår sorteres i en farvet og en klar fraktion som omsmeltes til nye flasker.

 

I menuen til venstre findes en uddybende beskrivelse af Kroghs Flaskegenbrug A/S samt handelsbetingelser og virksomhedsdata.