Kroghs Flaskegenbrug A/S 

er en familiedrevet virksomhed, med over 70 års erfaring i behandling af flasker og glas på det danske marked.

 

Vi har været med lige fra opstarten af flaskegenbrugssystemet, og har gennem tiden udviklet firmaet til at inkludere både indsamling, sortering, skylning og salg af genbrugelige vinflasker. I samarbejde med andre flaskeindsamlere har Kroghs Flaskegenbrug A/S udviklet et netværk som gør, at vi i dag kan afsætte endnu flere forskellige flasketyper i bl.a. Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien og Østrig.

 

Vi har Danmarks største og mest moderne sorteringsanlæg, hvor der lægges stor vægt på at udvikle anlægget således, at der kan genbruges flest muligt flasker. Ligeledes lægges der stor vægt på at gøre anlægget så miljøhensigtsmæssigt som muligt, samtidig med at der kontinuerligt arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Vi har Danmarks eneste vinflaskeskylleri, hvor flaskerne gennemgår en fuldautomatisk vaskeproces, som fjerner alt papir og smuds fra flaskerne, hvorefter de kontrolleres for bakterier, proprester mm. De rene og kontrollerede flasker sorteres til sidst elektronisk efter type og farve. Pakningen foregår halvautomatisk, hvorefter de rene flasker er klar til at blive solgt videre til tapperierne.

 

Vore leverandører er kommuner, genbrugspladser, detailhandlen, foreninger og private indsamlere.

 

Vi sorterer årligt over 45.000 tons glasemballage. Hvor alle genanvendelige flasker sorteres fra efter form og farve, hvorefter flaskerne er klar til den vaskeproces, på vort eget skylleri, som gør brugte flasker fuldt genbrugelige til aftapningsformål.

 

Den resterende mængde glasemballage frasorteres alt plast, porcelæn og andre affaldsfraktioner inden glasskårene sorteres i en klar og en farvet fraktion, som derefter kan genanvendes/omsmeltes til nye flasker.

 

Vore kunder er danske og udenlandske tapperier, udenlandske skyllerier samt private vinproducenter.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S beskæftiger ca. 55 medarbejdere fordelt på to afdelinger i Havdrup og i Skævinge.

 

I Havdrup har vi administration, modtagelse af glasemballage, sortering, skylning, salg samt afhentning af flasker på Sjælland.

 

I Skævinge har vi modtagelse af glasemballage samt sorteringsanlæg.