Miljøpolitik

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S er en miljøgodkendt genbrugsvirksomhed, og er som følge af dette, meget interesseret i at gøre hvad der er bedst for miljøet.

 

Kroghs Flaskegenbrug er certificeret efter DS/EN ISO 14001.

Hvilket betyder, at leverandører og kunder har sikkerhed for, at indsamling, modtagelse, sortering, skylning samt distribution er underlagt nøje procedurer, der sikre ensartet håndtering og produktion i høj kvalitet.

 

At genbruge hele vinflasker til deres oprindelige formål som hele flasker til genpåfyldning, er ifølge rapport 256/2000 fra miljøstyrelsen, uden tvivl det bedste for miljøet, i forhold til at genanvende/omsmelte skårene til nye flasker eller sende skårene på deponi.

 

På trods af at vores produktion med sortering og skylning af flasker, er langt det bedste for miljøet, arbejder vi til stadighed på at forbedre miljøforholdene, både internt i virksomheden og eksternt. Denne aktive indsats har og skal også fremover give virksomheden målbare reduktioner i påvirkningerne på miljøet. Som noget nyt har vi som de eneste i Danmark fået bygget en flaskerejser, som kan rejse ca. xxx flasker i timen. Hvilket har lettet det fysiske arbejde for medarbejderne betydeligt.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S arbejder løbene på at vedligeholde et dokumenteret miljøledelsessystem i henhold til kravene i ISO 14001. Miljøledelsessystemet skal sikre at miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter og serviceydelser løbene reduceres. Kroghs Flaskegenbrug A/S sikre at alle lovmæssige krav og bestemmelser bliver overholdt.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S samarbejder med leverandører og medarbejdere om at finde og indføre hjælpemidler i driften, der giver anledning til mindst mulig miljøpåvirkning under anvendelse og bortskaffelse.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S arbejder til stadighed på at forbedre sortering og skylning samt bortskaffelse af restprodukter der er resultatet af virksomhedens aktiviteter.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S vælger godkendte renovatører, som sikre størst mulig genanvendelse af restprodukter og som er i stand til at afgive relevante oplysninger om affaldets sammensætning og mængde.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S arbejder løbene, i samarbejde med energirådgivere og medarbejdere, aktivt på at nedbringe forbruget af gas, olie, vand og elektricitet. Senest har vi investeret i en ny gaskedel, som har nedbragt vores gasforbrug væsentligt.

 

Kroghs Flaskegenbrug A/S samarbejder aktivt med kommunens miljøforvaltning omkring overholdelse af lovkrav og andre bestemmelser som virksomheden er underlagt.

 

Kontrolrapport fra fødevarestyrelsen:

Kroghs Flaskegenbrug A/S vil i fremtiden fortsat arbejde på at forblive den mest miljørigtige virksomhed på området.