Skylleri 

 

De sorterede flasker skylles på vores skylleri i Havdrup.

Her har vi to skyllemaskiner af samme fabrikat og identisk skylleproces, den ene maskine kan skylle op til ca. 10.000 flasker i timen og den anden 5.000.

 

Pallerne med de sorterede flasker føres ind i vores skylleri, hvor plastfolien tages af, og flaskerne sættes på transportbånd med kran.

 

Eventuelle kapsler skrues af automatisk, halskraverne fjernes automatisk og flaskerne føres til skyllemaskinerne.

 

Skyllemaskinerne er lukkede fuldautomatiske enheder, hvor flaskerne gennemløber følgende rensetrin.

 

Først ledes flaskerne til forskylning i 40-45 graders varmt vand. Vandet kommer fra skyllekarrene. Skyllevand ledes til spildevandstanke hvor slam og andet renses fra.

 

Flaskerne ledes herefter igennem ludkarret med 80 grader varmt ludholdigt vand (3 %) for at løsne alle urenheder og etiketter. Ludkoncentrationen holdes konstant ved automatisk tilsætning af lud og vand.

 

Dernæst spules flaskerne ind og udvendigt med varmt vand, og ludvæsken vaskes af flaskerne.

 

Til sidst spules flaskerne med rent, blødgjort vand tilsat chlordioxid, som gør flaskerne kimfri i op til 3 uger.

 

Når flaskerne forlader maskinen på transportbånd, kontrolleres de manuelt for etiketterester og eventuelle proprester.

 

Derefter føres flaskerne via transportbånd til den elektroniske inspektion. Her kontrolleres flaskerne for etiketterester, propper, kemikalierester og lignende.

 

Efter kontrollen føres flaskerne videre ind i vores pakkeri, hvor flaskerne ved hjælp af fotoceller, sorteres efter højde, farve og type.

 

Hver type føres videre, og ender på hver deres pakkebord, hvor flaskerne ved hjælp af kraner pakkes på industripaller i op til 6 lag med pap imellem.

 

Når en palle er færdigpakket køres den over til vores fuldautomatiske krympemaskine, hvor pallen påføres en tynd plastichætte, som maskinen herefter, ved hjælp af små gasflammer får til at krympe sig fast om pallen med flasker, hvorefter flaskerne står helt sikkert under den videre transport.

 

De skyllede flasker sælges til danske og udenlandske tapperier samt private vinproducenter.