Ferielukket

Skylleriet holder ferielukket fra den 13-28 juli ,begge dage inklusiv.

Kontoret holder i denne periode kun åbent tirs-tors fra kl. 10-16Regeringen ændrer grundlaget for flaskegenbrug!

 

I forbindelse med vedtagelse af Regeringens Forårspakke blev det besluttet at halvere emballageafgiften på vinflasker gældende fra 1. januar 2011, og dermed væsentligt forringe det økonomiske grundlag for at genbruge vinflasker.

Der er imidlertid bred enighed om, at det eksisterende indsamlingssystem, og den efterfølgende håndtering af glasset, er den miljømæssige mest optimale løsning, da der bruges 85 % mindre energi ved at genbruge hele flasker, i stedet for at omsmelte skårene til nye flasker.

Flaskegenbrugsbranchen står derfor overfor en milepæl, hvor det er usikkert om branchen kan overleve pga. den nedsatte emballageafgift.

Hvis genbrugssystemet ikke bliver videreført, vil alt glas ende som skår, hvilket vil være en katastrofe for miljøet og for Danmark.

Glasværkerne kan ikke modtage flere skår end de gør i dag, hvilket vil medføre at store mængder glas, vil ende på deponi. Derfor er det vigtigt for miljøet, og for hele affaldssituationen i Danmark, at kommuner og private støtter op om flaskegenbrugssystemet, så vi kan minimere glasaffaldet, og genbruge mest muligt.

Kroghs Flaskegenbrug A/S og resten af branchen har forhandlet intensivt med Regeringen, for at bibeholde det eksisterende system. Indsatsen er opsummeret i vores, og i branchens høringssvar til Regeringen. Du kan læse Kroghs Flaskegenbrugs høringssvar her. Du kan læse Brancheforeningens høringssvar her.

Kroghs Flaskegenbrug A/S fortsætter med at modtage glas og flasker, samt sørger for at vinflasker mv. genbruges til gavn for miljøet.